Tips för moderator


En bra moderator leder och fördelar ordet
på ett sunt sätt mellan personerna som diskuterar ett ämne och leder samtalet framåt. Moderatorn kan jämföras med en programledare eller ordförande i olika sammanhang och för att vara en bra och uppskattad moderator finns flera tips som kan beaktas och användas för en inspirerande föreläsning som gynnar alla som är medverkar. Nedan presenteras några tips för dig som ska vara moderator och som kan beaktas i samband med ert val av moderator.

 • Vilket syfte har eventet?
  Det finns en anledning till att eventet ska genomföras. Genom en bra dialog mellan arrangör och moderator kan goda förutsättningar skapas till att samtalet kan genomföras på ett bra sätt och så att arrangören blir nöjd med moderatorns insatser. Utgå från ämnet och definiera om vad viktiga saker ska innebära för just era deltagare, så att debattörerna inte pratar om olika saker. Om ni ska prata om den svenska casino portalen, så är det viktigt att ni vet vad det står för, då det kan ha olika betydelser för olika personer.
 • Vad är målet för deltagarna som ska tala?
  Det finns ett mål och syfte för varje deltagare som ska samtala och det gäller för moderatorn att förstå dessa, så att moderatorn kan representera målgruppen på ett bra sätt. Genom att förstå mål och syfte hos deltagarna, kan moderatorn fördela orden på ett bra sätt så att deltagarna når ut med sitt budskap, samtidigt som alla deltagare kommer till tals. En bra moderator kontaktar deltagarna innan för att stämma av att allt är under kontroll och gå igenom de budskap som deltagarna vill nå ut med.
 • Ha en röd tråd
  Hur presenterar du deltagarna på ett neutralt sätt som både de är nöjda med och som tilltalar publiken? Vilka frågor ställer du för att samtalet kan komma framåt, utan att ”trampa på tårna” för någon? Ordna så att du har en röd tråd genom hela samtalet, för en dialog med deltagarna om vilken röd tråd som de eventuellt önskar och länka samman denna röda tråd mellan deltagarna.
 • Positiva ord
  Använd gärna positiva ord så långt som möjligt i din kommunikation. Det ger en mer positiv upplevelse hos alla om du har en positiv inställning till saker och ting. Gå till dig själv och se hur du känner inför ord som innehåller ”inte”, ”anti-”, ”o-” (som ”inte bra”, ”antidemokrat” och ”odemokratisk”).

Vill du veta mer om bra moderators och hur du kan få en moderator till ditt event? Kontakta oss i dag!