Tips för eventet

Vem minns inte en fantastisk föreläsning eller debatt, där alla kommer till tals och ger sina infallsvinklar på ett bra sätt? Visst minns vi också debatterna där motstridigheterna genomsyras på ett bra sätt för åhörarna? Hur gör man för att få ett event som deltagarna och åhörarna minns på ett bra sätt? Nedan presenteras några tips för ert event och hur ni ska tänka, antingen om ni har en moderator i egen regi eller om ni vill boka en moderator som vill bidra till ett samtal för alla.

Sund tidsfördelning

Som moderator gäller det att kunna fördela tiden på alla deltagare på sådant sätt som ger mervärde för åhörarna. Ibland kan det vara bättre att låta någon få prata till punkt även om det tar tio sekunder extra taltid, ibland kan det vara intressant att ställa en följdfråga som fördjupar ett svar som getts av en deltagare. Som moderator kan du känna efter vad som är bäst för eventet och åhörarna, så att alla kommer till tals och kommer med sådana svar som kan skapa förståelse och svar på tal gentemot åhörarna.

Analytiska och normativa frågeställningar

Fundera på hur ni ställer övergripande och konkreta frågeställningar både i inbjudan och under eventets gång, detta kan bidra till olika förväntningar och förändringar av eventet, utifrån vad er intention och önskad effekt är. Om ni exempelvis ställer frågan ”Hur kan vi få en ökad trygghet för pensionärerna i X-stad?”, har ni indirekt ställt er bakom åsikten om att det finns en (viss) otrygghet för pensionärna – om ni ändrar frågan till ”Vad krävs för att pensionärerna i X-stad känner sig trygga och vad behövs göras, om det behövs göras något, för att det ska uppfyllas?” så blir det ett annat perspektiv.

Inramning av meningar och formuleringar

Vilka ord använder ni i samband med inbjudan och vilka utgångspunkter har ni haft när ni haft tidigare arrangemang? Ordet har en stor makt och kan förändra mer än vad du tror – den intention som finns kan få en annan effekt hos åhöraren och den som läser och tar del av materialet som ni presenterar. Ta exempelvis medias rapportering kring Krimhalvön; hur presenteras situationen till åhöraren (tittaren eller läsaren)? Rubriken ”Ryssland invaderar Krimhalvön” ger en negativ klang genom ordet ”invaderar” och erkänner Krim-halvön som ukrainskt, medan ”Putin besöker invånarna på Krimhalvön” som låter mer gemytligt och att det ändock ”tillhör” Ryssland (likt formuleringar som ”Reinfeldt besöker Östergötland”). Ni behöver fundera på hur ni formulerar en situation, vilka värderingar som ni sänder och hur beskrivningen av situationen kan godkännas av alla deltagare.

Andra infallsvinklar

Andra saker som ni kan och behöver tänka på är vilka perspektiv som används och om ni ska prioritera några perspektiv, som genus eller sexuellt genus, hur ni kan använda forskaren Van Emerens metoder om god debatt (pragmadialektik) och om non violence communications är bra metod för ert arrangemang.

Lycka till med ert arrangemang med många intressanta infallsvinklar! Behöver ni boka en moderator eller vill veta mer om hur ni kan förbättra era arrangemang, är ni välkomna att ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal!