Moderators

En bra moderator kan föra samtal på ett sätt, där lyhördhet och neutralitet från moderatorns sida är två viktiga egenskaper. Med en bra moderator, som Christopher Alvengrip och Tim Tarney, som kan skapa motiverande samtal mellan panelens medverkande, inspirerande föreläsare och åhörare, så blir det en bra och sund debattklimat, vilket medför att både de medverkande och publiken får ut något att samtala vidare efter panelsamtalet.

Bra moderator
En bra moderator för samtalet i rätt riktning!

Moderatorns roll
i debatten

En moderation av en debatt kräver att moderatorn ställer så neutrala frågor som möjligt under panelsamtalet och att låta medverkande definiera vad ett ord innebär. Bra moderators ställer frågor som ”hur fungerar svensk politik för dig” i stället som ”är svensk politik bra för dig” – det förstnämnda är en frågeställning, medan den sistnämnda är en ledande fråga som kan användas subjektivt utifrån moderatorns egna värderingar.


Värderingar av ord
är också något som ska vara så neutralt som möjligt från moderatorns sida, som exempelvis ”normalt”, ”bra lön” och ”kort” – för bra lön för en person kan vara en dålig lön för en annan person och någon som är kort i längden kan vara lång för en annan. Moderatorns roll i en paneldebatt är ofta avgörande om debatten blir bra eller inte, för det är ofta en konst att kunna låta folk komma till tals, samtidigt som man behöver avbryta någon som för sin argumentation – en bra moderator kan skapa ett sunt samtalsklimat mellan panelens medverkande på ett sådant sätt så att samtalen blir motiverande för både de medverkande och publiken. Med tips för eventet kan ni få bra grund för en bra och åhörarvänlig debatt!

Ämnen som förenar och förändrar

En bra paneldebatt bygger, precis som i vardagliga samtal och diskussioner, på ämnen som berör och ämnar att förändra och förbättra samhället i stort som smått. Vill ni ha en paneldebatt dit många besökare och publik samlas kring, så gäller det att ha en personlig touch i den eller de frågeställningar som ställs för panelens medverkande – en frågeformulering som ”vad du kan göra för att förändra världen” kan locka mer än ”vad samhället gör om 50 år för världen”.  Det finns flera tänkvärda och bra tips för moderator och saker är som inom partipolitiken; det är frustrationen över höga bensinkostnader och att sjukvården blir sämre som upprör samhället än att samhället inte ökar sitt bistånd till andra länder. Det finns de som vill bli politiker efter att ha varit och lyssnat på en paneldebatt och det finns de som väljer att vara drivande i olika ämnen, då de vill förändra utifrån en konkret frågeställning.

Skapa motiverande samtal

Vill du att er paneldebatt, föreläsning eller arrangemang ska bli motiverande för era besökare och den publik som ni vill nå ut till? Boka en moderator som bidrar till att det blir motiverande samtal mellan de medverkande och de som lyssnar. Du är välkommen att få ett förslag på moderators och självklart kan du även få hjälp med hela ditt event, som underhållare, konferencier och föreläsare.